Si desitja signar,
pot fer-ho ara.
Vull signar l'Esmena 6.1

  Plantilla de recollida
de signatures.

Plantilla de recollida de signatures
 
 
     
 
 
Posem a la seva disposició una plantilla de recollida de signatures. Un cop emplenada, pot enviar-la al nostre apartat de correus 31.044 de la sucursal 20 de Barcelona.
 
 

   
 

>> Esmena 6.1 prorroga la recollida de signatures fins el dijous 15 de juny de 2006.

   
 

   
e-mail